Zespół

Stawiając na długotrwałą i przejrzystą relację z klientem, za najważniejszy fundament uznajemy zaufanie i wzajemne zrozumienie oczekiwań w ramach stałej współpracy. Nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie. Kompetencje zdobywamy poprzez udział w szkoleniach, poszerzanie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów i wymogów prawnych, najlepszych praktyk oraz opinii organów kontrolnych. Naszej wiedzy, doświadczeniu
i kwalifikacjom zaufało w ostatnim czasie wiele nowych podmiotów gospodarczych, powiększając grono naszych dotychczasowych Klientów. Działamy stacjonarnie w Rzeszowie, ale jesteśmy otwarci na współprace online – mamy klientów z całej Polski.

Nasza oferta

Usługi księgowe

  • księgi handlowe
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia

Usługi kadrowo - płacowe

  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zmian warunków zatrudnienia
  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie list płac
  • rozliczanie umów zlecenia i o dzieło
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów do ZUS
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS i PIP
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach

Usługi pozostałe

  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • sporządzanie wniosków o refundację PFRON
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
  • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru najdogodniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz sporządzenie niezbędnych pism i formularzy w tym zakresie do właściwych Urzędów Skarbowych
  • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów potrzebnych przy uzyskaniu kredytu
  • redagowanie pism i odwołań do instytucji państwowych i skarbowych

Nasi klienci

Biuro Usług Księgowych

  • 11 lat na rynku usług księgowych
  • 25 lat doświadczenia zawodowego
  • 8000 dokumentów miesięcznie
  • 170 podmiotów gospodarczych

Kontakt

  • Napisz do nas
  • Zadzwoń